شارژ کنترل 10 آمپر نمایش بزرگتر

شارژ کنترل 10 آمپرusb

10

محصول جدید

شارژ کنترل 10 آمپر 12/24

مجهز به نمایشگر LCD پارامترهای مورد نیاز

سیستم کنترل PWM

38 قلم

1,800,000 ریال بدون مالیات.

پرداخت شتابی
پرداخت شتابی