شارژ کنترل20 آمپر نمایش بزرگتر

شارژ کنترل20 آمپر usb

20

محصول جدید

شارژ کنترل 20 آمپر 12/24

مجهز به نمایشگر LCD پارامترهای مورد نیاز

سیستم کنترل PWM

40 قلم

1,900,000 ریال بدون مالیات.

پرداخت شتابی
پرداخت شتابی